ஜப்பானில்  ஹோலோகிராபியை கொண்ட புதிய ரூபாய் நோட்டுகள் அறிமுகம்

IMG 20240702 WA0001 - ஜப்பானில்  ஹோலோகிராபியை கொண்ட புதிய ரூபாய் நோட்டுகள் அறிமுகம்



• ஜப்பான் ஜூலை 3, 2024 அன்று புதிய ரூபாய் நோட்டுகளை வெளியிட உள்ளது, இதில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஓவியங்கள் 3Dயில் சுழலும் வகையில் இருக்கும்.

• புதிய ரூபாய் நோட்டுகளில் பார்வைக் குறைபாடுள்ள நபர்கள் தொட்டுணருவதன் மூலம் மதிப்பை அறிய தொட்டுணரக்கூடிய குறியீடுகள் அடங்கும்.

• மார்ச் 2025 இன் இறுதிக்குள் 7.5 பில்லியன் புதிய ரூபாய் நோட்டுகள் அச்சிடப்படும், ஏற்கனவே உள்ள ரூபாய் நோட்டுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகும் செல்லுபடியாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *