ஐஸ்லாந்தில் எரிமலை வெடிப்பு…

IMG 20240318 173120 - ஐஸ்லாந்தில் எரிமலை வெடிப்பு...

ரெய்க்ஜேன்ஸ் தீபகற்பத்தில் மற்றொரு எரிமலை வெடித்ததை அடுத்து தெற்கு எல்சிலாந்தில் அவசரகால நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இப்பகுதியைத் தாக்கும் நான்காவது வெடிப்பு இதுவாகும்
டிசம்பர் 2023. lceland 33 செயலில் உள்ள எரிமலை அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது, இது ஐரோப்பாவிலேயே அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ளது.

உலகின் மிகவும் சுறுசுறுப்பான எரிமலை எட்னா (3,350 மீ) ஆகும், இது ஆப்பிரிக்க மற்றும் யூரேசிய தட்டுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *