நேட்டோ ராணுவ கூட்டணியில் இணைந்தது ஸ்வீடன்

IMG 20240308 120215 - நேட்டோ ராணுவ கூட்டணியில் இணைந்தது ஸ்வீடன்

நேட்டோ இராணுவ கூட்டணியில் சுவீடன் இணைந்தது
ஸ்வீடன் முதன்முதலில் விண்ணப்பித்து கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, மார்ச் 7,2024 அன்று நேட்டோவின் 32 வது உறுப்பினராக அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்தது.

தற்போதைய அனைத்து உறுப்பினர்களிடமிருந்தும் ஒப்புதல் பெற்ற பின்னர் நேட்டோவில் சேர வாக்களிக்க ஸ்வீடிஷ் அரசாங்கம் ஒரு அசாதாரண கூட்டத்தை நடத்தியது. 

உக்ரைன் மீது ரஷ்யாவின் படையெடுப்பு குறித்த கவலைகளால் தூண்டப்பட்ட பின்லாந்து கடந்த ஏப்ரல் மாதம் அதிகாரப்பூர்வ நேட்டோ உறுப்பினராக மாறியது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *