வாட்ஸ்அப்பில் AI Chatbox மெட்டா சோதனை ….

Screenshot 20240413 085917 Gallery - வாட்ஸ்அப்பில் AI Chatbox மெட்டா சோதனை ....

*தொழில்நுட்ப நிறுவனமான மெட்டா தற்போது அதன் மேம்பட்ட chatbox மெட்டா AI  என்ற பெயரில் சோதனை செய்து வருகிறது, இது ஒரு பெரிய மொழி மாதிரியால் இயக்கப்படுகிறது.
இந்தியாவில் WhatsApp, Instagram மற்றும் Messenger மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதிகள்.

*பொது நோக்கத்திற்கான உதவியாளரான மெட்டா AI கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் வெளியிடப்பட்டது.

*அரட்டைகளுக்குள் பயனர் கேள்விகளுக்கு chatbox பதிலளித்து உருவாக்குகிறது
டெக்ஸ்ட் ப்ராம்ட்களில் இருந்து போட்டோரியலிஸ்டிக் படங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *