3 நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை வீழ்ச்சி!

Screenshot 20240421 084419 inshorts - 3 நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை வீழ்ச்சி!*இந்திய ஐடி நிறுவனங்களான டிசிஎஸ், இன்ஃபோசிஸ் மற்றும் விப்ரோ ஆகியவை நிதியாண்டில் தங்கள் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை 63,759 ஆக குறைந்துள்ளது.

* விப்ரோவின் முழு ஆண்டு பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை 24,51 6 ஆகவும், இன்ஃபோசிஸ் மற்றும் டிசிஎஸ் முறையே 25,994 மற்றும் 13,249 ஆகவும் சரிந்தன.  கடந்த 20 ஆண்டுகளில் 3 நிறுவனங்களும் ஒரே நிதி ஆண்டில் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையில் சரிவை சந்தித்துள்ளதாக மணிகண்டோல் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *