ரயில் நிலையங்களுக்கு “EAT RIGHT STATION” சர்டிபிகேட்…

IMG 20240301 084856 - ரயில் நிலையங்களுக்கு "EAT RIGHT STATION" சர்டிபிகேட்...


இன்றுவரை, நாடு முழுவதும் 150 ரயில் இனிய நிலையங்களுக்கு “EAT RIGHT STATION” என சான்றளிக்கப்பட்டது.

‘ஈட் ரைட் ஸ்டேஷன்’ சான்றிதழ் இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் (FSSAI) மூலம் வழங்கப்படுகிறது.

அனைத்து முக்கிய ரயில் மற்றும் மெட்ரோ நிலையங்களையும் உள்ளடக்கியது மற்றும் ஒவ்வொரு பயணிகளும், இலக்கு எதுவாக இருந்தாலும், அவர்கள் பயணம் முழுவதும் ஆரோக்கியமான உணவைப் பாதுகாப்பாக அனுபவிக்க முடியும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *