உலகின் முதல் 360° வயர்லெஸ் மின் பரிமாற்றம்

1000210142 - உலகின் முதல் 360° வயர்லெஸ் மின் பரிமாற்றம்


*Space Solar நிறுவனம், அதன் ஹாரியர் 360 டிகிரி மின் கற்றை தொழில்நுட்ப சோதனை கருவியின் வெற்றிகரமான சோதனை மூலம் வரலாற்று சிறப்பு மைல்கல்லைக் கடந்துள்ளது.

*இந்த சாதனை, நிலையான மற்றும் மலிவான ஆற்றல் தீர்வுகளுக்கான தேடலில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறது.

*விண்வெளி சார்ந்த சூரிய மின்சாரம் (SBSP) மின்சார உற்பத்திக்கான புதுமையான அணுகுமுறையை முன்வைக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *