புதிய பட்டதாரிகள் பணிக்கு தேவை (TCS)…

1000210146 - புதிய பட்டதாரிகள் பணிக்கு தேவை (TCS)...

*டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் (TCS) நிறுவனம் சமீபத்தில் 10,000 க்கும் மேற்பட்ட புதிய பட்டதாரிகளை முன்னணி பொறியியல் கல்லூரிகளில் இருந்து பணிக்கு எடுத்துள்ளதாக மணிகண்ட்ரோல் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

*இந்த நிறுவனம் மூன்று பிரிவுகளில் மாணவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கியது – நிஞ்ஜா, டிஜிட்டல், பிரைம் – ஆண்டு சம்பளம் ரூ.73.36 லட்சம் முதல் ரூ.11.5 லட்சம் வரை இருக்கும்.

*குறியீட்டு திறனில் சிறந்து விளங்குவதுடன், வணிக பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதில் படைப்பாற்றல் மற்றும் திறனை வெளிப்படுத்துபவர்களை நிறுவனம் தேடுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *