கேமரா இல்லாமல் கண்காணிக்கும் புதிய தொழில்நுட்பம்!

Screenshot 20240413 113536 Gallery - கேமரா இல்லாமல் கண்காணிக்கும் புதிய தொழில்நுட்பம்!

*கார்னெல் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஒலி அலைகளைப் போன்ற உணர்திறன் மூலம் ஒரு நபரின் பார்வை மற்றும் முகபாவனைகளைக் கண்காணிக்கும் இரண்டு தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கியுள்ளனர்.

*இந்த தொழில்நுட்பம் வணிகார ரீதியான ஸ்மார்ட் கண்ணாடிகள் அல்லது மெய்நிகர் ரியாலிட்டி (VR) அல்லது ஆக்மென்டட் ரியாலிட்டி (AR) ஹெட்செட்களில் பொருத்துவதற்கு மிகவும் சிறியதாக இருந்தாலும், கேமராக்களைப் பயன்படுத்தும் இதே போன்ற கருவிகளை விட மிகக் குறைவான மின்சாரத்தையே செலவு செய்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *