3 மாதங்களில் கொசுக்களால் பரவும் நோய்கள்…

Screenshot 20240413 114624 Gallery - 3 மாதங்களில் கொசுக்களால் பரவும் நோய்கள்...

*மகாராஷ்டிரா 3500 க்கும் அதிகமானதாக தெரிவிக்கிறது
3 மாதங்களில் கொசுக்களால் பரவும் நோய்கள்.

*மழைக்காலம் வருவதற்கு முன்பே இந்த அறிக்கை வந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

*எனவே, பருவமழையின் போது ஏற்படும் தாக்கம் கணிசமாக இருக்கும்.  முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது, மேம்பட்ட அறிக்கையிடல் முறைகள் மற்றும் கண்காணிப்பு ஆகியவற்றால் அதிக எண்ணிக்கையிலான வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *