28 ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்த கூகுள் நிறுவனம்!

Screenshot 20240418 124428 inshorts - 28 ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்த கூகுள் நிறுவனம்!

*கூகுள் நிறுவனம், இஸ்ரேலுடன் செய்து கொள்ளப்பட்ட சர்ச்சைக்குரிய $12 பில்லியன் ஒப்பந்தத்தை எதிர்த்து ஊழியர்கள் நடத்திய உட்கார் போராட்டத்தை தொடர்ந்து 28 ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்துள்ளது.

* இந்த போராட்டத்தின் விளைவாக 9 ஊழியர்கள் கைது செய்யப்பட்டு, பின்னர் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டனர். இந்த நடவடிக்கை தொழில்நுட்ப பெரு நிறுவனம் ஒன்றின்  உள் செயல்பாடுகளில்  நிறுவனத்தின் பொறுப்பு மற்றும் ஊழியர் உரிமைகள் பற்றிய விவாதங்களை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *