மூளை சிப் பாதிப்பு

Screenshot 20240516 094841 inshorts - மூளை சிப் பாதிப்பு

எலோன் மஸ்க்கின் நியூராலிங்க் ,அதன் மூளை சிப்பின் கம்பிகள் பின்வாங்கக்கூடும் என்பதை பல ஆண்டுகளாக அறிந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது, இதன் விளைவாக மூளை electrodesகளை டிகோட் செய்யும் பயனுள்ள மின்முனைகள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் உள்ளன. இருப்பினும், உள்வைப்பை மறுவடிவமைக்கும் அளவுக்கு ஆபத்து அதிகமாக இருப்பதாக startup கருதவில்லை என்று ராய்ட்டர்ஸ் தெரிவித்துள்ளது. அதன் முதல் நோயாளியின் மூளையில் நிறுவப்பட்ட சிப்பிகள் சுருங்கிவிட்டதாக அறிவித்தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *