கணிதத்தில் பதக்கங்களை வென்ற இந்திய பெண்கள்….

Screenshot 20240418 115200 Current Affairs - கணிதத்தில் பதக்கங்களை வென்ற இந்திய பெண்கள்....

*ஜார்ஜியாவின் ட்ஸ்கால்டுபோவில் நடைபெற்ற ஐரோப்பிய பெண்கள் கணித ஒலிம்பியாட் போட்டியில் இந்திய குழு சிறப்பான திறமையை வெளிப்படுத்தி, 2 வெள்ளி மற்றும் 2 வெண்கல பதக்கங்களை வென்றது.

• குங்குமன் அகர்வால் மற்றும் சஞ்சனா பிலோ சாக்கோ ஆகியோர் வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்றனர்,  லாரிசா மற்றும் சாய் பாட்டீல் ஆகியோர் வெண்கலம் வென்றனர்.

• இந்தக் குழுவை திரு. சஹில் மாஸ்கார் (தலைவர்), திருமதி. அதிதி முத்கோட் (துணைத் தலைவர்) மற்றும் திருமதி. அனன்யா ரனாடே (பார்வையாளர்) ஆகியோர் வழிநடத்தினர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *