தோனியின் ரூபிக்ஸ் கியூப் ஆர்ட், வைரல்…

Screenshot 20240418 111157 inshorts - தோனியின் ரூபிக்ஸ் கியூப் ஆர்ட், வைரல்...*எம்எஸ் டோனின் உலகளாவிய ரசிகர் பட்டாளம் இந்தியாவிலும் வெளிநாடுகளிலும் பரவியுள்ளனர். கலைப் படைப்புகள் போன்ற தனித்துவமான அஞ்சலிகள் மூலம் ரசிகர்கள் தங்கள் அபிமானத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். சமீபத்தில், தோனியின் முகத்தை மீண்டும் உருவாக்க ரசிகர் ஒருவர் ரூபிக்ஸ் கியூப் அமைத்தார், இது இணையத்தில் வைரலானது.


*கிரிக்கெட் ஐகான் மீது ரசிகர்கள் தங்கள் தீராத அன்பை வெளிப்படுத்தினர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *