இன்று தேசிய தடுப்பூசி தினம் 2024: மார்ச் 16

IMG 20240316 153618 - இன்று தேசிய தடுப்பூசி தினம் 2024: மார்ச் 16

1988 ஆம் ஆண்டு உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் (WHO) உலக போலியோ ஒழிப்பு திட்டத்தைத் தொடர்ந்து, 1995 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் துடிப்பு போலியோ திட்டத்தின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கும் வகையில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 16 ஆம் தேதி தேசிய தடுப்பூசி தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.

போலியோ, பெரியம்மை போன்ற கொடிய நோய்களைத் தடுப்பதிலும், ஆரோக்கியத்தையும் நல்வாழ்வையும் மேம்படுத்துவதிலும் தடுப்பூசிகளின் முக்கியத்துவத்தை மக்களிடையே கொண்டு சேர்க்கும் நோக்கம் இந்த நாளுக்கு உண்டு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *