YoHo இந்தியாவின் முதல் முழுமையான ‘Hands-Free’ ஸ்னேக்கர்ஸ் –

IMG 20240316 144537 - YoHo இந்தியாவின் முதல் முழுமையான 'Hands-Free' ஸ்னேக்கர்ஸ் -

யோஹோ, ஸ்பிரிங்ஈஸ்™ (SpringEaseTM) தொழில்நுட்பத்துடன் இந்தியாவின் முதல் கை-இல்லாத ஸ்னேக்கர்ஸ் பிலின்க் ₹2,899 என்ற சிறப்பு விலையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

அமைப்பு மற்றும் அணிவதற்கு எளிதான வகையில் லேசான எடையுடன் கூடிய வசதியை மாணவர்கள், நிபுணர்கள் மற்றும் பயணிகளுக்காக பிலின்க் வழங்குகிறது.

ஸ்டைலை விட்டுக்கொடுக்காமல் வசதியை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஈலாஸ்டிக் லேஸ் மற்றும் லேசான எடையுள்ள ஈவா தளத்தைக் கொண்டுள்ளது இந்த ஸ்னேக்கர்ஸ்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *