சூரிய பாய்மர தொழில்நுட்பத்தை விண்ணுக்கு அனுப்பும் நாசா…

Screenshot 20240413 115547 Gallery - சூரிய பாய்மர தொழில்நுட்பத்தை விண்ணுக்கு அனுப்பும் நாசா...


*ஏப்ரல் மாதம், அடுத்த தலைமுறை சூரிய பாய்மர தொழில்நுட்பம் –  “அதிகரிக்கப்பட்ட கலப்பு சூரிய பாய்மர முறைமை” (Advanced Composite Solar Sail System)  என்று அழைக்கப்படுகிறது –  நியூசிலாந்தின் மஹியாவில் உள்ள நிறுவனத்தின்  லாஞ்ச் காம்ப்ளக்ஸ் 1  எனும் இடத்தில் இருந்து ராக்கெட் ஆய்வகம் எலெக்ட்ரான் ராக்கெட் மூலம் விண்ணுக்கு செலுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

* இந்த தொழில்நுட்பம் எதிர்கால விண்வெளி பயணத்தை மேம்படுத்தவும், நமது சூரியன் மற்றும் சூரிய மண்டலத்தைப் பற்றிய நமது புரிதலை விரிவுபடுத்தவும் உதவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *