இந்தியாவில் சிறுநீரக பிரச்சனைகள் அதிகரிப்பு…

Screenshot 20240415 082049 inshorts - இந்தியாவில் சிறுநீரக பிரச்சனைகள் அதிகரிப்பு...

*சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்றில், தோல் பளபளப்பு கிரீம்களில் அதிக அளவு பாதரசம் இருப்பது இந்தியாவில் சிறுநீரக பிரச்சனைகள் அதிகரிப்பதற்கு காரணமாக இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

* மருத்துவ இதழில் “கிட்னி இன்டர்நேஷனல்” வெளியிடப்பட்ட இந்த ஆய்வு, ஜூலை 2021 முதல் செப்டம்பர் 2023 வரை பதிவாகிய 22 மெம்ப்பரனஸ் நெப்ரோபதி வழக்குகளை ஆய்வு செய்தது.

* மெம்ப்பரனஸ் நெப்ரோபதி என்பது சிறுநீரக வடிகட்டிகளை சேதப்படுத்தி புரதக் கசிவை ஏற்படுத்தும் ஒரு நிலை என ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *