மதிய உணவில் பூச்சிகள்!

- மதிய உணவில் பூச்சிகள்!

* உத்தரபிரதேச மாநிலத்திலுள்ள ஒரு பள்ளியில், மதிய உணவு திட்டத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் மாவில் பூச்சிகள் கலந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து, பள்ளி அதிகாரிகள் அப்பள்ளிக்கு நோட்டீஸ் வழங்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

* மாவட்ட அடிப்படை கல்வி அதிகாரி (BSA) ரன்விஜய் சிங் என்பவர் கணேஷ்பூர் தொடக்கப் பள்ளி (Ganeshpur Primary School) ஆசிரியர்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கினார். 

* பள்ளிக்கு அரசாங்கம் வாயு சிலிண்டர்கள் மற்றும் அடுப்புகளை வழங்கியிருந்தும், பள்ளியில் மதிய உணவு தயாரிக்க விறகு அடுப்பு (fireplace) பயன்படுத்தப்படுவது கண்டறியப்பட்டது.

* மேலும், மதிய உணவு தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களை பரிசோதனை செய்தபோது மாவில் பூச்சிகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *