சந்திரனில் முதல் ரயில் அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படும்?

Screenshot 20240514 102244 inshorts - சந்திரனில் முதல் ரயில் அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படும்?

‘ஒரு பாதையில் நெகிழ்வான லேவிடேஷன்’ (FLOAT) என்பது சந்திரனில் முதல் ரயில் அமைப்பை உருவாக்கும் திட்டம். இது மின்சாரம் இல்லாத காந்த ரோபோக்களை ரயில்களாகப் பயன்படுத்தி, சந்திர மேற்பரப்பில் திரைப்படப் பாதையின் மீது மிதக்கும். இதன் மூலம் நாசா சந்திரனில் முதல் ரயில் அமைப்பு உருவாகும். மேலும், FLOAT ஒரு நாளைக்கு 1 லட்சம் கிலோ பேலோடை கொண்டு செல்ல முடியும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *