கட்டணம் வசூலிக்கும் திட்டத்தை நிறுத்திய கூகுள் நிறுவனம்!

Screenshot 20240622 093708 inshorts - கட்டணம் வசூலிக்கும் திட்டத்தை நிறுத்திய கூகுள் நிறுவனம்!<br>

கூகிள் ரியல்-மணி கேமிங் பயன்பாடுகளில் சேவைக் கட்டணத்தை விதிக்கும் தனது திட்டங்களை இடைநிறுத்தியுள்ளது என்று மனிகண்ட்ரோல் தெரிவித்துள்ளது. நிறுவனம் தனது எல் இந்தியா பைலட் திட்டத்தில் பங்கேற்கும் தினசரி கற்பனை விளையாட்டுகள் மற்றும் ரம்மி பயன்பாடுகளை உருவாக்குபவர்களுக்கு பிளே ஸ்டோரில் தொடர்ந்து இருக்க சலுகை காலத்தை நீட்டித்துள்ளது. முந்தைய சலுகை காலம் ஜூன் 30 ஆம் தேதியுடன் முடிவடை இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *