இந்திய விண்வெளி சுற்றுலா பயணி…கோபி தோட்டக்குரா

Screenshot 20240413 102313 Current Affairs - இந்திய விண்வெளி சுற்றுலா பயணி...கோபி தோட்டக்குரா*ஜெஃப் பெசோஸ் தலைமையிலான விண்வெளி ஸ்டார்ட்அப் ப்ளூ
ஆரிஜின் தனது NS-25 பயணத்தைத் தொடங்க ஆறு பேர் கொண்ட குழுவினரை வெளியிட்டது.

*இது அவரை “முதல் இந்திய விண்வெளி சுற்றுலாப் பயணி” ஆக்கியது மற்றும் 1984 இல் இந்திய இராணுவத்தின் விங் கமாண்டர் ராகேஷ் சர்மாவிற்குப் பிறகு விண்வெளிக்குச் சென்ற இரண்டாவது இந்தியர்.

*நீல தோற்றம்/நிறுவப்பட்டது- செப்டம்பர் 8, 2000

*நிறுவனர் – ஜெஃப் பெசோஸ்

*தலைமையகம் – வாஷிங்டன், அமேரிக்கா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *