டெஸ்லா திட்டங்கள் குறித்து ராஜா…

1000210168 - டெஸ்லா திட்டங்கள் குறித்து ராஜா...

*தமிழ்நாடு தொழில் துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா, “எல்லா உலகளாவிய கார் உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்தும் மின்சார வாகன உற்பத்திக்கான அனைத்து வாய்ப்புகளையும் தமிழ்நாடு பெற போராடும்” என்று கூறினார்.

* டெஸ்லா நிறுவனத்தை தமிழ்நாட்டில் ஆலை அமைக்க தமிழ்நாடு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து கேட்டபோது அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

* தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவின் “சிறந்த மின்சார வாகன கொள்கைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு” உள்ளது என்று ராஜா கூறினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *