உலகளவில் இயங்காத Facebook,Instagram!

Screenshot 20240515 113516 inshorts - உலகளவில் இயங்காத Facebook,Instagram!

Meta இன் Facebook மற்றும் Instagram பயன்பாடுகள் உலகளவில் ஆயிரக்கணக்கான பயனர்களுக்கு வேலை செய்யவில்லை என்று Downdetector தெரிவித்துள்ளது.
டெல்லி, பாட்னா, கொல்கத்தா, பெங்களூரு, சென்னை மற்றும் மும்பை உள்ளிட்ட இந்திய நகரங்களில் Instagram சிக்கல்களை எதிர்கொள்வதாக Downdetector இன் நேரடி செயலிழப்பு வரைபடம் காட்டுகிறது. சில பயனர்கள் ERROR செய்தியைப் பார்த்ததாகப் புகாரளித்தனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *