அமெரிக்காவில் ‘ஹெல்’ ஸ் ரிவெஞ்ச் ‘பாதையில் “சைபர்ட்ரக்”

IMG 20240308 140736 - அமெரிக்காவில் 'ஹெல்' ஸ் ரிவெஞ்ச் 'பாதையில் "சைபர்ட்ரக்"

எலோன் மஸ்க் வியாழக்கிழமை டெஸ்லாவின் சைபர்ட்ரக் அமெரிக்காவில் ‘நரகத்தின் பழிவாங்கும்’ பாதை வழியாக செல்வதை வீடியோவை மீண்டும் வெளியிட்டார். இந்த பாதை அதன் அபாயகரமான நிலப்பரப்பு காரணமாக கடக்க மிகவும் கடினமான பாதைகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் நில மேலாண்மை பணியகம் இதை “மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த ஓட்டுநர்களுக்கு” மட்டுமே பரிந்துரைக்கிறது. சைபர்ட்ரக் செங்குத்தான கோணங்களில் வாகனம் ஓட்டுவதையும், பள்ளத்தாக்கு போன்ற நிலப்பரப்பு வழியாக செல்வதையும் எலான் மாஸ் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *