மேட்டூர் அணையின் நீர் திறப்பு குறைப்பு!

MetturDam - மேட்டூர் அணையின் நீர் திறப்பு குறைப்பு!


மேட்டூர் அணையின் நீர் திறப்பு 1000 கன அடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று(ஜூன் 23) காலை மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 41.17 அடியிலிருந்து 40.93 அடியாக குறைந்தது. அணையிலிருந்து குடிநீர் தேவைக்காக   திறக்கப்படும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 1500 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 1000 கன அடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு  வினாடிக்கு 138 கன அடியிலிருந்து 140 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது. அணையின் நீர் இருப்பு 12.57 டிஎம்சியாக இருந்தது. மழையளவு 18.4 மி.மீ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *