புரதம் எப்படி நல்ல சருமத்திற்கான ரகசியம்!

Screenshot 20240614 093230 inshorts - புரதம் எப்படி நல்ல சருமத்திற்கான ரகசியம்!

கொலாஜன் என்பது சருமத்தில் அதிகம் காணப்படும் புரதமாகும், மேலும் அதன் கட்டமைப்பு, நெகிழ்ச்சி மற்றும் உறுதியை பராமரிக்க இன்றியமையாதது. புரதம் நிறைந்த உணவுகள் கொலாஜன் அதிகரிப்புக்கு தேவையான அமினோ அமிலங்களை வழங்குகின்றன. தோலில் உள்ள புரதங்கள் ஆக்ஸிஜனேற்றிகளாக செயல்படுகின்றன. இந்த ஆக்ஸிஜனேற்ற புரதங்கள் தோல் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க உதவுகின்றன மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் மூலக்கூறுகளை நடுநிலையாக்குவதன் மூலம் முன்கூட்டிய வயதானதைத் தடுக்கின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *