சென்னை ஸ்கூபா டைவர்ஸ் நீருக்கடியில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்…

Screenshot 20240411 121017 inshorts - சென்னை ஸ்கூபா டைவர்ஸ் நீருக்கடியில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்...
  • வரவிருக்கும் மக்களவைத் தேர்தலுக்கான வாக்காளர் விழிப்புணர்வை ஊக்குவிக்கும் வகையில், சென்னை ஸ்கூபா டைவர்ஸ் நீருக்கடியில் ஒரு தனித்துவமான நிகழ்ச்சியை நடத்தினர்.
  • ஆறு டைவர்ஸ் அறுபது அடி வாக்களிப்பதை உருவகப்படுத்தினர் நீலாங்கரை அருகே நீருக்கடியில், “எனது வாக்கு, என் நாடு” போன்ற வாசகங்கள் அடங்கிய அட்டைகளை காட்சிப்படுத்தினர்.
  • எஸ்பி அரவிந்த் தருண்ஸ்ரீ தலைமையில், வாக்களிப்பின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைக்கும் முயற்சி.
  • இந்தியாவில் ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி தேர்தல் தொடங்குகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *