யுனெஸ்கோவின் முதல் இளைஞர் நலனுக்கான தூதர்கள்…..

IMG 20240629 WA0001 - யுனெஸ்கோவின் முதல் இளைஞர் நலனுக்கான தூதர்கள்.....

SEVENTEEN யுனெஸ்கோவின் முதல் இளையர் நலனுக்கான நற்பெயர் தூதர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பாரிசில் உள்ள தலைமையகத்தில் SEVENTEEN இளையர் நலனுக்கான நற்பெயர் தூதர்களாக சத்தியப்பிரமாணம் செய்தனர்.

அவர்கள் உலகளாவிய இளையர் நிதி திட்டத்திற்கு 1 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் அளிக்க உறுதி தெரிவித்தனர், இது உலகளாவிய இளையர் உரிமையை வலியுறுத்துகிறது.
SEVENTEEN தங்கள் #ஒன்றாக_போகும் (Going Together) பிரச்சாரத்தின் மூலம் உடன்பாடு மற்றும் ஆதரவை முன்னெடுக்க முயலுகின்றனர், இது ஒற்றுமையையும் ஆதரவையும் உலகம் முழுவதும் ஊக்குவிக்கிறது. யுனெஸ்கோ தலைமை இயக்குநர்: ஆட்ரி அசுலே.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *