புற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராட புதிய நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை

Screenshot 20240421 111946 inshorts - புற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராட புதிய நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை* விர்ஜினியா டெக் கல்லூரி ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் புற்றுநோயைக் கொல்லும் சைடோகைன்களை இடம்பெயர்ப்பதற்கான புதிய புற்றுநோய் நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சையை உருவாக்கியுள்ளனர், இது சிகிச்சையின் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது.

* நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை என்பது புற்றுநோய் செல்களுக்கு எதிராகப் போராட உடலின் நோயெதிர்ப்பு அமைப்பின் ஆற்றலைப் பயன்படுத்துவதை உள்ளடக்கியது. ஆராய்ச்சியாளர்கள் சிகிச்சை முறையை நடைமுறைக்கு மாற்றுவதற்கான வழியைக் கண்டறிந்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *