இந்திய மருந்துகள்  திரும்பப் பெறப்படுகின்றன

Screenshot 20240520 111256 inshorts - இந்திய மருந்துகள்  திரும்பப் பெறப்படுகின்றன<br>

மருந்து தயாரிப்பு பிரச்சனைகள் காரணமாக, அமெரிக்க சந்தையில் இந்திய மருந்து நிறுவனங்களான Dr.Reddy’s Laboratories, Sun Pharma மற்றும் Aurobindo Pharma ஆகியவை தங்கள் மருந்துகளை திரும்பப் பெற்றுள்ளன. பரிசோதனை முறைகளில் (“assay”) பிரச்சனை இருப்பதாக சன் பார்மா நிறுவனமும், மாத்திரைகளின் நிறத்தில் மாற்றம் இருப்பதாக ஆரோபிண்டோ ஃபார்மா நிறுவனமும் தெரிவித்து Class II திரும்பப் பெறுகின்றன…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *