இந்தியாவில் H9N2 பறவைக் காய்ச்சல்….

Screenshot 20240613 092935 inshorts - இந்தியாவில் H9N2 பறவைக் காய்ச்சல்....

இந்தியாவின் மேற்கு வங்காளத்தைச் சேர்ந்த நான்கு வயது குழந்தைக்கு பறவைக் காய்ச்சல் இருப்பதை உலக சுகாதார அமைப்பு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. பறவை காய்ச்சல் என பொதுவாக அறியப்படும் பறவை காய்ச்சலின் H9N2 வகையால் பாதிக்கப்பட்ட இரண்டாவது நபர் இவர் ஆவார்.2019 ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவில் இதுவே இரண்டாவதுதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு.குழந்தை குணமடைந்து சிகிச்சைக்குப் பிறகு மருத்துவமனையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *