கேன்ஸ் 2024 இல் இந்தியாவின் சாதனைகள்!

1000231238 - கேன்ஸ் 2024 இல் இந்தியாவின் சாதனைகள்!

பாயல் கபாடியாவின் ‘All We Imagine As Light’ 30 ஆண்டுகளில் கேன்ஸின் சிறந்த பரிசுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட முதல் இந்திய படம் பாம் டி ‘ஓர். இது கிராண்ட் பிரிக்ஸ் விருதை வென்றது. FDIL மாணவர் சிதனந்தாவின் ‘Sunflower were the firat ones to know ” லா சினீஃப் விருதைப் பெற்றது. இயக்குனர் ஷியாம் பெனகலின் ‘மந்தன்’ கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்பட்டது. ஒளிப்பதிவாளர் சந்தோஷ் சிவன் பியர் ஏஞ்சனியக்ஸ் என்ற விருதைப் பெற்றார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *