“டிராகன் பால் இசட்” படைப்பாளர் காலமானார்.

IMG 20240308 195313 - "டிராகன் பால் இசட்" படைப்பாளர் காலமானார்.

‘டிராகன் பால் இசட்’ இன் மதிப்பிற்குரிய படைப்பாளரான அகிரா தோரியாமா, கடுமையான சப்டுரல் ஹீமாடோமா காரணமாக 68 வயதில் காலமானார்.

இந்த செய்தியை எக்ஸ் இல் தயாரிப்பாளர்கள் உறுதிப்படுத்தினர். தோரியாமாவின் செல்வாக்குமிக்க வாழ்க்கை 45 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்தது, அன்பான மங்கா படைப்புகளின் பாரம்பரியத்தை விட்டுச் சென்றது.

குடும்பத்தினர் தனியுரிமை கோரி ஒரு தனிப்பட்ட இறுதிச் சடங்கு நடைபெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *