ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் 350:அறிமுகம் மற்றும் அம்சங்கள்

Screenshot 20240415 081856 inshorts - ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் 350:அறிமுகம் மற்றும் அம்சங்கள்


* ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் 350 பாபர் இந்தியாவில் ஏப்ரல் 2024 இல் ₹2,00,000 முதல் ₹2,10,000 வரையிலான விலையில் அறிமுகமாகவுள்ளது.

* பாபர் ஸ்டைலிங்கைக் கொண்ட இது, உயரமான ஹேண்டில்பார், ஒற்றை துண்டு சீட், கருப்பு பாகங்கள் போன்ற மாற்றங்களை வழங்குகிறது. 349cc என்ஜினைக் கொண்டுள்ள இது, ஜாவா பெராக் மற்றும் ஜாவா 42 பாபர் ஆகியவற்றுக்கு போட்டியாக இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *