ரஷ்யாவின் அங்காரா-ஏ5 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணைதொட்டது!

Screenshot 20240415 094125 Gallery - ரஷ்யாவின் அங்காரா-ஏ5 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணைதொட்டது!

* ரஷ்யாவின் அங்காரா-ஏ5 ராக்கெட், வோஸ்டோச்னி விண்ணவெளி தளத்திலிருந்து வெற்றிகரமாக விண்ணைதொட்டது, சோதனை சுமையை தாழ்வட்ட சுற்றுப்பாதையில் நிலைப்படுத்தியது.

* அழுத்தும் முறைமை செயலிழப்பு மற்றும் இயந்திர இயக்க கட்டுப்பாட்டு சிக்கல் காரணமாக இரண்டு தோல்வி முயற்சிகளுக்குப் பிறகு, மூன்றாவது ஏவு முயற்சி வெற்றிகரமாக நிரூபிக்கப்பட்டது.

* இந்த ராக்கெட் சில நிமிடங்களில் மணிக்கு 25,000 கிலோ மீட்டருக்கும் (15,500 மைல்கள்) அதிக வேகத்தை எட்டியது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *