50% க்கும் அதிகமான பணியாளர்களை பணியமர்த்தும் இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனம்: CFO ஜெயேஷ்

1000214133 - 50% க்கும் அதிகமான பணியாளர்களை பணியமர்த்தும் இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனம்: CFO ஜெயேஷ்* இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனத்தின் CFO ஜெயஷ் சங்கராஜ்கா, வியாழக்கிழமை அன்று நிறுவனம் தனது பணியமர்த்தல் மாதிரியை கணிசமாக மாற்றியுள்ளதாகக் கூறினார். “இனி நாங்கள் அனைத்து புதிய பணியாளர்களையும் வளாகத்திலிருந்து பணியமர்த்த மாட்டோம். அவர்களில் பாதிக்கும் குறைவானவர்களை வளாகத்திலிருந்தும், பாதிக்கும் மேற்பட்டவர்களை வளாகத்திற்கு வெளியேயும் பணியமர்த்துகிறோம்” என்று அவர் கூறினார்.

* நடப்பு நிதியாண்டிற்கான வளாக பணியமர்த்தல் இலக்கை இன்ஃபோசிஸ் இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை என்று அவர் மேலும் கூறினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *