IAF அக்னிவீர் வாயு ….

Screenshot 20240414 100334 inshorts - IAF அக்னிவீர் வாயு ....*இந்திய வான்படை 2024 மார்ச் 17 ஆம் தேதி தேசிய பாதுகாப்பு படைகளுக்கான அக்னிபாத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அக்னிவீர வாயு தேர்வை நடத்தியது.

*அதிகாரிகள் அக்னிவீர வாயு 01/2025 தேர்வின் முதல் கட்டத்திற்கான முடிவுகளை வெளியிட தயாராகி வருகின்றனர்.

*தேர்வில் பங்கேற்ற தேர்வர்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலிருந்து தங்கள் முடிவுகளை அணுகலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *