தங்கப் பதக்கம் வென்ற நீரஜ் சோப்ரா

Screenshot 20240516 112637 inshorts - தங்கப் பதக்கம் வென்ற நீரஜ் சோப்ரா

ஒலிம்பிக் மற்றும் உலக சாம்பியன் ஈட்டி எறிதல் வீரர் நீரஜ் சோப்ரா புதன்கிழமை ஃபெடரேஷன் கோப்பையில் தங்கப் பதக்கம் வென்றார். அவர் 82.27 மீட்டர் எறிந்தார் மற்றும் 0.21 மீட்டர் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். 82.06 மீட்டர் எறிந்த டி. பி. மனு இரண்டாவது இடத்தையும், 78.39 மீட்டர் எறிந்த உத்தம் பாட்டீல் மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்தனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *