லோக்சபா தேர்தலில் மாணவர்கள் தேர்தல் பணிக்காக நியமிக்கப்படுகின்றனர்…

Screenshot 20240411 110005 inshorts - லோக்சபா தேர்தலில் மாணவர்கள் தேர்தல் பணிக்காக நியமிக்கப்படுகின்றனர்...

* லோக்சபா தேர்தலின் வாக்குப்பதிவு நாளில் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும், வாக்காளர்களைக் கட்டுப்படுத்தவும், வாக்குச்சாவடிகளில் மூத்த குடிமக்களுக்கு உதவவும் மாணவர்கள் ரோந்து நிலையங்களில் நிறுத்தப்படுவார்கள்.

* இதில் NSS, NCC, சாரணர், RSP மற்றும் ஆர்வமுள்ள பிற மாணவர்கள் அடங்குவர்.

*தேர்தல் பணிக்காக பல்வேறு அரசு அலுவலகங்களில் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படுகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *