உ.பி.யில் பசுமை ஹைட்ரஜன் கொள்கை

IMG 20240306 152835 - உ.பி.யில் பசுமை ஹைட்ரஜன் கொள்கை

2028 ஆம் ஆண்டிற்குள் 1 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தியை இலக்காக கொண்டுள்ளது

19 பசுமைக்கு 1.95 லட்சம் கோடி முதலீடுகள்
ஹைட்ரஜன் மற்றும் அம்மோனியா திட்டங்கள்

2028க்குள் 1 லட்சம் வேலைகளை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஆரம்பகால முதலீட்டாளர்களுக்கு 40% மூலதன மானியம், பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு 1 ஏக்கர் குத்தகை மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க மின் கட்டணத் தள்ளுபடிகள் போன்ற சலுகைகளை இந்தக் கொள்கை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *