ஏர் இந்தியா 180 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்துள்ளது

dinamani2Fimport2F20192F122F262Foriginal2Fairindiaflight - ஏர் இந்தியா 180 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்துள்ளது

இந்நிலையில் கடந்த 12ம் தேதி 53 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்வதாக அறிவித்த ஏர் இந்தியா நிறுவனம் திடீரென 180 பேரை பணிநீக்கம் செய்தது. இந்த ஊழியர்கள் அனைவரும் உணவகங்கள், ஓய்வறைகள் மற்றும் குளிர்பதன வசதிகளில் பணிபுரிந்த விமானப் போக்குவரத்து அல்லாத ஊழியர்கள் என்று நம்பப்படுகிறது. ஊழியர்களின் திடீர் வெட்டுக்களால் தொழிற்சங்கங்கள் மத்தியில் அதிருப்தி அதிகரித்து வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *