,

கேலோ இந்தியா பதக்கம் வென்றவர்களுக்கு அரசு வேலை

IMG 20240306 195347 - கேலோ இந்தியா பதக்கம் வென்றவர்களுக்கு அரசு வேலை

கேலோ இந்தியா பதக்கம் வென்றவர்கள் இப்போது அரசு வேலைகளுக்கு தகுதியுடையவர்கள்.

கேலோ இந்தியா பதக்கம் வென்றவர்கள் இப்போது அரசு வேலைகளுக்கு தகுதியுடையவர்கள் என்று விளையாட்டு அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் அறிவித்தார்.

கேலோ இந்தியா விளையாட்டுகள் இந்தியாவில் வளமான விளையாட்டு கலாச்சாரத்தை வளர்த்து, அடிமட்ட திறமைகளை வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.

பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறை, விளையாட்டு அமைச்சகத்துடன் கலந்தாலோசித்து, அரசு வேலைகளைத் தேடும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கான தகுதி அளவுகோல்களில் திருத்தங்களைச் செய்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *