ரூ 15 கோடி சம்பாதித்த ‘படே மியான் சோட் மியான்’ திரைப்படம்…

Screenshot 20240412 115853 inshorts - ரூ 15 கோடி சம்பாதித்த 'படே மியான் சோட் மியான்' திரைப்படம்...


*அக்ஷய் குமார் மற்றும் டைகர் ஷெராஃப் நடித்த ‘படே மியான் சோட் மியான்’ திரைப்படம் இந்தியாவில் அதன் முதல் நாளில் 15.50 கோடி ரூபாய் வசூலித்தது.

* தொழில் கண்காணிப்பாளரின் படி சாக்னில்க், படம் வியாழன் அன்று 29.30% ஹிந்தி ஆக்கிரமிப்பைப் பதிவு செய்தது.

* ‘படே மியான் சோட் மியான்’ படத்தை அலி அப்பாஸ் ஜாபர் இயக்குகிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *