2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விண்வெளி சுற்றுலா!

Screenshot 20240520 120629 inshorts - 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விண்வெளி சுற்றுலா! <br>ஜெஃப் பெசோஸின் விண்வெளி நிறுவனமான ப்ளூ ஆரிஜின் தனது விண்வெளி சுற்றுலா திட்டத்தை மீண்டும் தொடங்க உள்ளது.  லிஃப்ட்-ஆஃப் செயலிழப்பு வெடிப்புக்கு வழிவகுத்த பின்னர் கிட்டத்தட்ட இரண்டு வருடங்கள் நிறுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து மீண்டும் தொடங்க உள்ளது.
வரவிருக்கும் நியூ ஷெப்பர்ட் ராக்கெட், ஆறு தனியார் விண்வெளி வீரர்களைக் கொண்ட குழுவினரை ஏற்றிக்கொண்டு, அமெரிக்காவிலிருந்து நாளை ஏவப்பட உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *