இந்தியாவின் 4 வது  ஏற்றுமதி பொருளாக ஸ்மார்ட்போன்!

Screenshot 20240525 095821 inshorts - இந்தியாவின் 4 வது  ஏற்றுமதி பொருளாக ஸ்மார்ட்போன்!

இந்தியாவில் இருந்து நான்காவது பெரிய ஏற்றுமதி பொருளாக ஸ்மார்ட்போன்கள் தற்போது உள்ளன என வர்த்தக அமைச்சகத்தின் தரவுகளை மேற்கோள் காட்டி அறிக்கை வெளியாகியுள்ளது. 2023-24 நிதியாண்டில், இந்தியாவில் இருந்து ஸ்மார்ட்போன் ஏற்றுமதி 42% வளர்ச்சியைக் கண்டது மற்றும் 15.6 பில்லியன் டாலர் மதிப்பை எட்டியது என்று அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது. இந்தியாவின் ஸ்மார்ட்போன் ஏற்றுமதியில் அமெரிக்கா முதலிடத்திலும், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், நெதர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *