அனைத்து ஐபோன் 16 வகைகளும் இருக்காது பெரிய பேட்டரி          

Screenshot 20240411 095206 Gallery - அனைத்து ஐபோன் 16 வகைகளும் இருக்காது பெரிய பேட்டரி          

                                    *வரவிருக்கும் ஐஃபோன்  16 சீரிஸில் பெரிய பேட்டரிகள் இருக்கும் என்று rumors சொல்கின்றன, ஆனால் iPhone 16 Plus மட்டும் சற்று சிறிய பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கலாம்.

*நம்பகதனமான தகவல்களுக்கு பெயர் பெற்ற அவெய்போ கணக்கிலிருந்து வந்த இந்த கசிவு சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது.

*iPhone 16 க்கான பேட்டரி திறன் 6.3% அதிகரிப்பு இருக்கும் என்றும், iPhone 16 Plus க்கான பேட்டரி திறன் 8.6% குறைவாக இருக்கும் என்றும் அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *