மக்களை உளவு பார்க்கும் சீனா

1000224574 - மக்களை உளவு பார்க்கும் சீனா

ஒரு ஆஸ்திரேலிய ஆய்வு, சீனா உலகளவில் மக்களை ஒற்றுக் கேட்டு, பிரபலமான பயன்பாடுகள் மற்றும் கேம்களில் இருந்து தனிப்பட்ட தகவல்களை சேகரிப்பதன் மூலம் தனது பிரச்சாரத்தை திணித்து வருவதாகக் கூறுகிறது. இந்த ஆய்வு மூன்று சீன பயன்பாடுகளை முன்னிலைப்படுத்தியது – ரைடு-ஹெலிங் ஆப் டிடி, கேமிங் ஆப் கென்ஷின் இம்பாக்ட் மற்றும் ஈ-காமர்ஸ் தளமான டீமு. “சீனா உலக தகவல் சூழலை மறுபடியும் வடிவமைக்க வெளிநாடுகளில் தனது செல்வாக்கை விரிவாக்கம் செய்ய பாடுபட்டு வருகிறது” என்று இந்த ஆய்வு தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *