லடாக்கிற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து

IMG 20240307 203440 - லடாக்கிற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து

லடாக் யூனியன் பிரதேசத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்குவது குறித்து மத்திய அரசு பரிசீலனை
பிரிவு 371 சில இந்திய மாநிலங்களுக்கு சிறப்பு விதிகளை வழங்குகிறது, சுயாட்சியை வழங்குகிறது மற்றும் அவர்களின் தனித்துவமான கலாச்சார அடையாளம் மற்றும் நிர்வாக நடைமுறைகளைப் பாதுகாக்கிறது.

உள்துறை அமைச்சர் லடாக் சிவில் சமூகத் தலைவர்களைச் சந்தித்தார், பிரிவு 371 இன் கீழ் லடாக்கிற்கு சிறப்பு பாதுகாப்பு வழங்குவது குறித்து அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருவதை உறுதிப்படுத்தினார்.

லடாக் சிவில் சமூகங்கள் நீண்ட காலமாக மாநில அந்தஸ்து அல்லது 6 வது அட்டவணையை சேர்க்க வேண்டும் என்று கோரியுள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *