கண்ணில் புகுந்த ஒட்டுண்ணி!

Screenshot 20240413 105236 Gallery - கண்ணில் புகுந்த ஒட்டுண்ணி!*அதிசய சம்பவம் ஒன்றில், பெண்ணின் கண்ணில் ஒரு கட்டி கண்டறியப்பட்டது. இது அவள் உடலில் இரண்டு வருடங்களாக வளர்ந்திருக்கலாம் என்று மருத்துவர்கள் சந்தேகப்படுகிறார்கள்.

*ஆய்வில், முதலைக் கறி சாப்பிட்டதால்  ஒரு ஒட்டுண்ணி அவள் உடலுக்குள் சென்றதுதான் இதற்குக் காரணம் என்று தெரியவந்துள்ளது.

*நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, மாசுபட்ட இறைச்சி உண்பது இதுபோன்ற தொற்றுநோய்களுக்கு முக்கிய காரணம். அந்த ஒட்டுண்ணி “ஆர்மிலிஃபர் கிராண்டிஸ்” (Armillifer grandis) என்ற வகையைச் சேர்ந்தது. இது சுமார் 10 மிமீ நீளம் கொண்டிருந்தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *